תפקודי הלומד במאה ה 21

תפקודי לומד במאה ה-21

בבית ספרנו אנו מעודדים ומכוונים את תלמידינו להיות לומדים עצמאיים בעלי מיומנויות הנדרשות מתלמיד במאה ה-21.

הלמידה נעשית בתחומי הדעת השונים ומאופיינת בחשיבה ביקורתית, יצירתית ורפלקטיבית.

בנוסף הלמידה נעשית בצוותים הטרוגניים בכיתה, בשכבת הגיל ובין שכבות הגיל השונות.

המטרה לעודד לקיחת אחריות אישית וקבוצתית בתהליך הלמידה והפקת התוצרים (גאוות יחידה).

עבודת הצוות נעשית תוך ניהול שיח מכבד כשאופן הלמידה תורם למוטיבציה ולמסוגלות של כל אחד מחברי הצוות.