אורחות חיים

אורחות חיים

כולנו, התלמידים, ההורים והמורים, שותפים להתנהגות ולהתנהלותם של התלמידים בביה"ס.

 

תחושת השייכות, המסוגלות והמוגנות של הלומדים בביה"ס, נגזרת מהתנהלותם החברתית, ההתנהגותית והלימודית.

 

בית ספרנו הוא מקום בו התלמידים רוכשים ידע, חווים חוויות, סופגים ערכים ורוכשים כלים להתנהגות נאותה בחברה תרבותית. מערכת הכללים שלפנינו תסייע לנו להגיע להישגים אישיים ובית ספריים ככל שתתבסס בנורמות ההתנהגות של כל באי ביתנו.

 

אנו מאמינים, שהשותפות ביישום אורחות החיים בבי"ס "מורדי הגטאות" תאפשר לכולנו ליהנות מאקלים נעים, בטוח ומוגן המאפשר צמיחה, למידה חברתית ואקדמית ומימוש עצמי.

 

 בברכת הצלחה לכולנו,

 

 צוות המורים והעובדים

בית ספר "מורדי הגטאות"​