מחויבות אישית

בבית ספרנו נוצרת מערכת יחסים בין תלמיד מנוסה לבין תלמיד צעיר, הנועדה לסייע לצעיר בהתפתחותו האישית. יתרונה של המחויבות אישית, הוא בכך שהיא מאפשרת יצירת מסגרת בלתי – פורמלית, בה נוצרים קשרים אישיים בין החונך לבין התלמיד.

תלמידי כיתות ה' נפגשים עם תלמידי כיתות א'-ב', לשעה שבועית קבועה במערכת, כאשר לכל תלמיד בוגר מוצמד תלמיד צעיר לאורך כל השנה.

המטרה הינה להעצים את ילדי הגיל הרך, להכיל אותם, להקנות להם מיומנויות חברתיות ,לקדמם בצורה מיטבית, לעזור בצבירת חוויות חיוביות נוספות בביה"ס תוך משחק, שיתוף, יצירה, הפעלה, שיחות , קריאה ושהייה משותפת.

התלמידים מהכיתות הגבוהות מתנהלים כאח בוגר ומאמן אישי לתלמידים הצעירים, דבר המעצים גם אותם.

לחצו כאן לצפייה בסרטון