כיתה הפוכה

שיעור הפוך/כיתה הפוכה.

גישה לימודית שבסיסה עומד הרעיון שהילדים לומדים תכנים מסוימים באופן עצמאי בדרך כלל באמצעות מחשב, לפני השיעור ובזמן השיעור נבדקת הבנתם ושליטת בידע.  

בדרך זו, המורה מנחה את הילדים בביצוע מטלות ובתיווך של משימות שבדרך כלל נתנו כמשימות בית. דרך למידה זו מאפשרת יצירת בסיס ללמידה בשיטות וגישות מתקדמות כמו pbl, מודל הנבחרת, פדגוגיה דיגיטלית ועוד.

שיעור הפוך- שטח משולש