לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:00
8:50
שיעור שני
8:50
9:35
הפסקת אוכל
9:35
9:45
הפסקה
9:45
10:05
שיעור שלישי
10:05
10:55
מעברים
10:55
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
מעברים
13:30
13:35
שיעור שביעי
13:35
14:20
שיעור שמיני
14:20
15:00