לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

צלצול מודיע
7:55
7:55
שעת בוקר
8:00
8:15
שיעור ראשון
8:15
9:05
הפסקת אוכל
9:05
9:15
שיעור שני
9:15
10:00
הפסקה
10:00
10:20
שיעור שלישי
10:20
11:00
הפסקה בכיתה
11:00
11:05
שיעור רביעי
11:05
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
הפסקה שישי
12:45
13:30
הפסקה בכיתה
13:30
13:35
שיעור שביעי
13:35
14:20
שיעור שמיני
14:20
15:00