כבוד לזולת ולסביבה

הבסיס לכל חברה מתוקנת הם יחסים של כבוד הדדי.

 

ביה"ס מחנך לחיים בחברה מתוקנת ויעשה כל שבידו כדי למגר תופעות לא מקובלות בין באי ביה"ס, על מנת ליצור אקלים המאפשר צמיחה, למידה ומיצוי היכולת האנושית הגלומה בכל תלמיד ותלמידה, וליצירת אווירה נעימה ותומכת.​

 

 

התנהגות מצופה

תגובה על הפרת התנהגות

אלימות מילולית

בבית ספרנו אסורה אלימות מילולית מכל סוג שהיא. יש לדבר במתן רשות בלבד ובשפה נאותה.

ילד שהשתמש באלימות מילולית בזמן שיעור/הפסקה יורחק מיידית מהכיתה, יושעה מהפסקה ויינתן לכך ביטוי בתעודה. זמן ההרחקה והשעיה יקבע על פי שיקול דעתו/ה של המורה.

אלימות פיזית

בבית ספר "מורדי הגטאות" אסורה אלימות מכל סוג שהוא שנעשתה במתכוון או מתוך משחק.

מקרה ראשון: השעיה מהפסקה/הפסקות.

מקרה שני: השעיה מהפסקה/הפסקות והרחקה מכיתת האם לשעה/מס' שעות.

מקרה שלישי או מקרה חריג או פגיעה במבוגר: השעיה מביה"ס ליום/מס' ימים. ההורים יתבקשו לבוא לקחת את הילד ולהגיע לשיחה לאחר ההשעיה עם מנהלת ביה"ס. רק לאחר השיחה יוכל התלמיד לחזור לכיתה.

*ילד שהשתמש באלימות פיזית בזמן שיעור יושעה מביה"ס באופן מיידי.

להתנהגות מסוג זה יינתן ביטוי בתעודה.

פגיעה באנשי צוות

יש לדבר ולהתנהג בכבוד למבוגר.

השעיה ​ מיידית מביה"ס ושיחה עם מנהלת ביה"ס/הסגנית ורק לאחר השיחה יוכל התלמיד לחזור לכיתה. להתנהגות מסוג זה יינתן ביטוי בתעודה ועל פי שיקול דעת המורה, יציאה לפעילות מחוץ ביה"ס תותנה בליווי הורה.

השחתת רכוש 

​יש לכבד ולשמור על רכוש ביה"ס.

​ילד ​שפגע ברכוש יידרש לתקן את הנזקים או לשלם עבורם ויינתן לכך ביטוי בתעודה.

​התנהגות במגרשים בזמן ההפסקות ​

​בבית ספרנו נהוגה תורנות מגרשים.
כל כיתה רשאית לשחק בכדור ספוג רק במגרשים ובזמנים שנועדו לה.

​ברכוש ​כדור שאינו כדור ספוג יוחרם לאלתר.
כל התנהגות חריגה תגרום להחרמת הכדור.
התנהגות חריגה חוזרת תגרור השעיית הכיתה ממשחק בהפסקות. תקופת ההשעייה בהתאם להחלטת המורה.
קבוצת תלמידים שיפריעו למשחק של כיתה אחרת יושעו מהמגרש לתקופה בהתאם להחלטת המורה שמטפל בנושא.