היבחנות ושמירה על טוהר בחינות

כולנו שותפים לרצון שכל התלמידים יביאו למיצוי את יכולותיהם הלימודיות.

 

הרכב הציון נקבע ע"פ מבחנים, בחנים, מטלות להגשה, יחס למקצוע, השתתפות בשיעור וכן הכנת שיעורי בית והבאת ציוד.

 

מבחנים: ניתן לקיים עד שלושה מבחנים בשבוע. על המורה להודיע על החומר למבחן לפחות שבוע מראש.

 

בחנים: בוחן הוא על יחידה קטנה של חומר/על חומר שנלמד עד שלושה שיעורים אחרונים. ניתן לקיים בוחן ביום בו מתקיימת בחינה גם אם המורה בחר להודיע על קיום בוחן מראש.

 

מטלות הגשה: התלמידים נדרשים להכין מטלה באופן עצמאי או בקבוצה. המטלות מזמנות הפעלת כישורי למידה מגוונים ומטרתן לפתח מיומנויות של לומדים עצמאים.

 

 

 

התנהגות מצופה

תגובה על הפרת התנהגות

היעדרות מבחינות

יש להיבחן במועד שנקבע.

התלמיד ייבחן רק אם יוצג אישור רפואי ובהתאם למועדי ב' שנקבעו מראש.

הגשת עבודת

יש להגיש עבודות בזמן.

תלמיד יוכל להגיש עבודה באיחור רק אם יציג אישור רפואי המעיד על היעדרות מביה"ס ביום ההגשה.

העתקה בבחינות

יש לשמור על טוהר בחינות.

ילד שיימצא מעתיק במהלך המבחן, מבחנו יפסל, יורד לו ציון במקצוע ובהתנהגות ויידרש ממנו מכתב מההורים המודעים לכך.

מבחנים חוזרים

​מבחן חוזר יינתן במידה ותוצאת המבחן של התלמיד הייתה נמוכה בין 2-3 ציונים מהמבחן הקודם, הציון יהיה נמוך מ- 55 ועל פי שיקול דעת המורה.

​הציון שיכלל בחישוב ציונים לתעודה הוא תוצאה של שקלול שני המבחנים. הציון החדש יקבע על סמך שני המבחנים כשערכו של המבחן הראשון 60% וערכו של המבחן השני 40%.

מועד ב' 

​מצופה שכל התלמידים ייבחנו במועד שנקבע , אולם על מנת לאפשר להם להשלים את המבחנים החסרים נקבע מועד ב'.

בהתאם לתאריכים שנקבעו מראש, יוכלו התלמידים להבחן בכל המקצועות החסרים ובמבחנים חוזרים.

התנאים לקיום מבחן מועד ב':

  1. אישור רפואי על היעדרות מיום מבחן.
  2. הצהרה שהתלמיד נסע לחופשה טרם יציאתו לחופשה.