התנהלות בשיעור

יום הלימודים בנוי משיעורים וביניהם הפסקות לצורך התאווררות והערכות ללמידה.

 

זמן השיעור חשוב ביותר ותפקידם של הכללים המצופים להביא לזמן למידה מקסימלי ולמימוש זכותם של התלמידים ללמוד, מאפשרת לימודים באווירה טובה, שקטה ורצינית.

 

 

התנהגות מצופה

תגובה על הפרת התנהגות

קבלת מורה

יש לקבל את המורה בעמידה, בצורה מכובדת ובשקט.

הערה בעל פה לתלמיד. כל הכיתה עומדת עד שאחרון התלמידים עומד כהלכה. 

הבאת ציוד

יש להביא את הציוד הנדרש לשיעור.

אי הבאת ציוד תרשם במערכת המשוב (סמארט סקול).

מאחר והבאת ציוד היא חלק ממרכיבי הציון במקצוע, אי הבאת ציוד תגרום להורדת ציון.

מילוי מטלות השיעור והכנת שיעורי בית

יש לבצע את המטלות הנדרשות ולהקפיד על הכנת שיעורי הבית.

התלמיד יידרש להשלים את המטלות בהפסקה ולהציגן למורה. אי הכנת שיעורי בית תירשם במערכת המשוב (סמארט סקול).

מאחר וביצוע המטלות הוא חלק ממרכיבי הציון במקצוע, אי ביצוע המטלה יגרום להורדת ציון.

שימוש במכשירים סלולאריים

 אין להשתמש בביה"ס במכשירים סלולאריים בזמן פעילות ביה"ס!

מכשירים שברשות התלמיד/ה יישארו כבויים בתיקיהם.

 

לתשומת לבכם: על פי הנחיות משרד הבריאות יש להפחית את השימוש בטלפונים ניידים בקרב ילדים עקב חשש לסכנה בריאותית. ההורים מתבקשים להנחות את ילדיהם ככלל להימנע משימוש בטלפון הנייד למעט מקרים דחופים.

 מכשירים שיפעלו במהלך הפעילות יוחרמו ויוחזרו לתלמיד/ה במזכירות ביה"ס רק בשעה 15:00.