דיאלוג עם צוות בית הספר

מפגשים יזומים ע"י בית הספר

 

בביה"ס נהוג לערוך אסיפת הורים ראשונה להכרות עם מחנכת הכיתה וצוות המורים. בנוסף, נהוג לקיים שני ימי הורים שמטרתם דיווח על התקדמות והישגי הלומדים מבחינה חברתית, התנהגותית ולימודית.

מורה יצור קשר טלפוני או יזמן הורים לשיחה לשם דיווח נוסף, במידת הצורך.

 

מפגשים יזומים ע"י הורים

 

לכל מורה שעת קבלת הורים. יש לתאם ולוודא, לפני שמגיעים, שאכן המורה פנוי לשיחה. במקרים דחופים ניתן להתקשר לביה"ס ולמסור הודעה למורה.

יש לתאם עם מזכירת ביה"ס מועד לשיחות עם מנהלת ביה"ס. על מנת שהשיחה תהיה אפקטיבית יש לציין מהו נושא השיחה. מנהלת ביה"ס תדאג לזמן את האנשים הרלוונטיים לשיחה.

 

גיליונות הערכה

 

תלמידי כיתות א'-ז' מקבלים תעודה פעמיים בשנה בתום כל סמסטר.

תלמידי כיתות ח' מקבלים תעודה שלוש פעמים בשנה (לצורך הרישום לתיכון הילדים צריכים להציג את תעודת כיתה ז'- סמסטר ב' ותעודת כיתה ח'- שליש א'+ב').

​התעודה מתייחסת למס' מרכיבים בהתנהלות התלמידים בביה"ס: התנהגות עפ"י סדרי ביה"ס, תלמידאות וכישורי למידה והישגים לימודיים.