אישורי הורים

אישורי יציאה לפעילויות כיתתיות

הצגות ומופעים – אישורים ומידע

שכבה א'

האדם והחי תשעט- שכבה א

בית המקרא תשעט- א1

בית המקרא תשעט- א2

טיול שנתי-שכבה א- תשעט

שכבה א'

אישור יציאה תשעט- שקשוקה-א

שכבה ב'

האדם והחי תשעט- שכבה ב

 בית המקרא תשעט- ב1

בית המקרא תשעט- ב2

שחיה כתות ב'

טיול שנתי-שכבה ב- תשעט

שכבה ב'

אישור יציאה תשעט- קטנציק-ב ג 

קונצרט ב

שכבה ג'

האדם והחי תשעט- שכבה ג

בית המקרא תשעט- ג1

בית המקרא תשעט- ג2

בית המקרא תשעט- ג3  

שכבה ג'

אישור יציאה תשעט- קטנציק-ב ג

שכבה ד'

בית-קריניצי תשעט-ד1

בית-קריניצי תשעט-ד2

בית-קריניצי תשעט-ד3

טיול שנתי- שכבה ד- תשעט

 שכבה ד'

אישור יציאה תשעט- אל עצמי-ד

שכבה ה'

בית בן גוריון תשטע- ה1

בית בן גוריון תשטע- ה3 ה2

טיול שנתי-שכבה ה- תשעט

 שכבה ה'

אישור יציאה תשעט- שיטת חנלה- ה

תשעט- יציאה לעתיד- שכבה ה

שכבה ו'

מוזיאון ההגנה שכבה ו תשעט

טיול שנתי – עין השופט

עתלית-שכבה ו- תשעט

 שכבה ו'

אישור יציאה תשעט- שיטת חנלה- ו

תשעט- הרצאה חגית- שכבה ו-ז

תשעט- תחרות ספורט- שכבה ו

שכבה ז'

בית התפוצות- שכבה ז תשעט 

טיול ירושלים-שכבה ז- תשעט

 שכבה ז'

אישור יציאה תשעט- שיטת חנלה-ז

תשעט- הרצאה חגית- שכבה ו-ז

שכבה ח'

טיול שנתי-שכבה ח-תשעט

 שכבה ח'

אישור יציאה תשעט- שיטת חנלה-ח

תיכון אורה מודיעין – תשעט

תיכון אורט אבין – תשעט