ייחודיות מורדי הגטאות

כבוד, דיאלוג ועבודת צוות – בית ספר מורדי הגטאות

 

ערכי ליבהיעדים הם לעתיד,

ערכים הם להווה.

יעדים נקבעים,

את הערכים חיים.

יעדים משתנים,

על הערכים אתה סומך!

(מתוך הסרט גאנג הו!)

 

צוות ביה"ס בחר, לאחר התלבטות ממושכת, ב-3 ערכי ליבה המהווים את התשתית לכל מערכת יחסים בין כל באי ביה"ס. ערכים אלה הינם בהלימה להיבטי הייחודיות.

 

כדי ליצור שפה משותפת, בדקנו יחד עם הילדים מהי משמעותו של כל ערך וערך ומה מידת חשיבותו במערכות היחסים בכלל, לאחר מכן פרטנו כל ערך להתנהגויות המבטאות את יישום הערך.

 

הגדרות של ערכי הליבה – כבוד, דיאלוג, עבודת צוות    

 

כבוד

מתוך מפתח הל"ב: "הכבוד הינו ערך יסוד אוניברסאלי, והוא נבחן ונמדד מדי יום ביחסם של בני אדם לזולתם. להתייחס לזולת בכבוד משמעו – לתת חשיבות לכל אדם באשר הוא ולהכיר בערכו מעצם היותו "אדם", ולא בשל מעמדו, תפקידו, הישגיו או קבוצת השתייכותו.

 

בכל אדם פועם צורך אנושי עמוק שיתייחסו אליו בכבוד, והוא מצפה מאחרים שיתייחסו באופן חיובי לזהותו, לרגשותיו, למחשבותיו, לאמונתו, למעשיו ולקשייו.

 

מתוך מילון אבן שושן: "יקר, מעמד, דרגה, הוקרה, הערכה, חשיבות, אדיבות, התחשבות; עושר, הון, שפע."

 

דיאלוג

מתוך ויקיפדיה: "דיאלוג (בעברית: דו-שיח) הוא שיחה הדדית בין שתי ישויות או יותר. מקורה של המילה ביוונית."

 

מתוך מילון אבן שושן: "דו שיח, שיחה בין שני אנשים, ויכוח, דיון, הבעת דעה; יצירה ספרותית הבנויה כשיחה."

 

פלד ובלום-קולקה: "דיאלוג הוא אירוע שיח שהמשתתפים בו מזמינים זה את זה לתת ולקבל שיח…. אירוע שנשאלות בו שאלות אמת וניתנות להן תשובות אמת, במטרה ליצור טקסט שיחה משמעותי לכל הצדדים".

 

עבודת צוות

מתוך מפתח הל"ב: "צוות הינו קבוצה של אנשים הפועלת תוך שיתוף פעולה ותלות הדדית לשם השגת מטרה או השלמת משימה. ניתן לאפיין את עבודת הצוות עפ"י המרכיבים הבאים: מטרה משותפת, תלות הדדית, מחויבות, מנגנונים ותהליכים מובנים והכרה".

 

מתוך מילון אבן שושן: "קבוצה של אנשים הממלאים במשותף תפקיד מסוים במקום או במתקן מסוים".

 

מתוך מקור לא ידוע: קבוצת אנשים אשר עליהם מוטלת משימה, אותה הם צריכים להשיג יחד ולכל אחד מחברי הצוות, תרומה להשלמת המשימה.

 

צוות הוא גוף מורכב, של אנשים התלויים זה בזה להשגת משימה משותפת, בדרך היעילה.

 

הרציונל

​בשנת הלימודים תשע"ב, התחלנו בבית-הספר "מורדי הגטאות" בהטמעת תהליכים ייחודיים לקראת אימוץ הצביון המיוחד לנו כבי"ס למנהיגות, יזמות ומנהל עסקים.

 

המצגת שלפניכם פורשת בפני הקורא/ת את הרציונל לבחירת ייחודיות זו על מטרותיה השונות, הערכים, הידע והמיומנות הנרכשים מעצם הלמידה והעשייה.

 

במצגת משולבים סרטונים שנלקחו מ"יוטיוב" כפי שפורסמו. הסרטונים מאפשרים לנו להדגים את רעיונותינו, להבהיר את כוונותינו וללמד על שאיפתנו לתת את המיטב לילדי "מורדי הגטאות".