חזון

בית ספר "מורדי הגטאות" מהווה מקום איכותי לחיות וללמוד בו, מספק אווירה חמה, רגועה, אוהדת ותומכת ומקנה תחושה של בטחון, מוגנות ושייכות, באמצעות פתיחות, הקשבה ותמיכה.

 

ביה"ס מעודד ומאפשר לכל תלמיד ותלמידה לממש ולמצות את יכולותיהם, מעודד סקרנות ויצירתיות, מקנה כלים ומיומנויות ללמידה עצמאית משמעותית ולחשיבה מקורית, תוך שאיפה למצוינות אישית בהווה ובעתיד.

 

ביה"ס מטפח את ערך כבוד האדם. כל באיו מחויבים לחרות, שוויון, כבוד הדדי, עזרה לזולת וערבות הדדית כערכי בסיס.

 

ביה"ס מפתח את התודעה ההיסטורית-לאומית, את אהבת הארץ ואת הזיקה למורשת העם ולמולדתו באמצעות תכניות לימודים, העשרה ופעילויות מאתגרות.

 

ביה"ס פותח את שעריו בפני הקהילה ומעודד את לומדיו למעורבות ולתרומה לקהילה.