חדר משאבים

ספריה

מרכז המשאבים בביה"ס נבנה בשנת 2001 והיה בין חדרי המשאבים הראשונים בעיר.

 

המרכז הינו מרחב לימודי שבו אמצעים טכנולוגיים כגון: מחשבים, ציוד אור קולי, מקרן, מסך, מקרן שקפים, מערכת שמע ועוד וספרי עיון (כ-50 סדרות+1000 ספרים בודדים) וקריאה (כ-5000 ספרים) והוא מהווה סביבה לימודית עדכנית ומאתגרת.

 

המרכז שודרג לפני כשנתיים והוסב לטובת שני חדרי למידה כך ששתי כיתות יכולות ללמוד מחשבים בו זמנית.

 

המרכז מהווה גם מקום לכינוסים והרצאות עבור קהילת ביה"ס: תלמידים, מורים והורים.

 

במהלך שעות הלימודים ילדי בית הספר לומדים בחדר המשאבים והתפוסה מלאה.