מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

מנהלת: מגן איריס

סגנית: דביר יפה

יועצות:

           ברוקס ויקי

           חי וישנבסקי נעמי

רכזת גוש א'-ג': ציגלר שרית

רכזת גוש ד'-ה': גרדי עידית

רכזת גוש ו'-ח': הבי אילנה

רכזת תקשוב: רזומובסקי אסי

רכזת פדגוגית: בן יעקב שירלי

רכזת חברתית: זר טוביאנה מירב

רכז ביטחון: רקוטש רביב

רכזת טיולים: כסלו רונית

רכזת זה"ב: שביט גלית

רכזת הכלה: קשי ברמן שרית

מזכירה ראשית: כהן ציונה

מחנכות:

            א'1 – ציגלר שרית

            א'2 – מנשה עדי

            ב'1 – קרשטיין אילנית

            ב'2 – זר טוביאנה מירב

            ג'1 –  מימון ריבאני ורד

            ג'2 – להב לטקה מאיה

            ג'3 – לב מורין

            ד'1 – מלחי מירב

            ד'2 – גרדי עידית

            ד'3 – בן שמחון רוני

            ה'1 – קשי ברמן שרית

            ה'2 – שבתאי גלית

            ה'3 – חיבה אראלה

            ו'1 – תמסוט לילך

            ו'2 – רזומובסקי אסי

            ו'3 – ברוך זהבה

            ז'1 – הבי אילנה

            ז'2 – הבי אילנה

            ז'3 – דביר יפה

            ח'1 – בן יעקב שירלי

            ח'2 – ואקנין ציפי

            ח'3 – בן יוסף רגי